Top

برای تبدیل شدن به یک طراح برجسته
در زمینه ux&ui
لازم است کمی در این مورد بیشتر بدانیم

چرا تجربه کاربری مهم شده؟

بعد از انقلاب وب و پیشرفت حیرت انگیز اینترنت، رشته و شغلی به نام طراحی رابط کاربری و طراحی تجربه کاربری بهوجود آمد.

در رشته طراحی تجربه کاربری ما ابتدا رفتار مخاطبان و کاربرانمان را بررسی میکنیم و در این زمینه تحقیقاتی به عنوان تحقیقا کاربر انجام میدهیم با این هدف که بدانیم کاربر و مخاطب ما دقیقا به چه چیز نیاز دارد.

پس مورد اول شناخت کاربر و تحقیق در مورد رفتار مخاطبانمان است.

بعد از آن با ابزار مناسب طراحی کنید که مخاطب چطور با محصول شما مواجه میشود و از آن لذت میبرد

بعد از آن دوباره برگردیم به مخاطب و از آنها بازخورد بگیریم و مدام مسیر مخاطب و طراحیمان را بهبود ببخشیم.

مهمترین هدف تجربه کاربری

نهایت هدف یک طراح تجربه کاربری این است که :

وقتی یک مخاطب به وبسایت ما مراجعه میکند، بتواند احساس کند که اینجا دقیقا همانجایی است که او میخواسته.

جذابیت این رشته و شغل در این است که به طور روز افزون و مداومی در حال رشد است و روزبهروز درخواست ها در تمام دنیا برای طراحان برجسته بیشتر میشود.

همچنین یکی از مشاغل پولساز در حوزه وب نیز محسوب میشود.

در این کارگاه قدم به قدم بهترین و موثرترین مسیرها برای تبدیل شدن به یک طراح برجسته را مرور خواهیم کرد، به طوری که شما در آخر دقیقا میدانید در دنیای تجربه کاربری چهمیگذرد و برای حرف6های شدن باید چه مسیری را طی کنیدو با دیگر جزئیات این رشته کاملا آشنا میشوید.

نام محصول

نقشه‌راه تبدیل شدن به
طراح ui و ux

نوع دریافت: کارگاه حضوری

49000 تومان   پیش ثبت نام رایگان